Certified LAB Profile Practitioner

Akademi NLP Malaysia

40000 Shah Alam, Selangor

Get Directions

TBA

 

Fri, 04 May 2018  12:00 AM

Deskripsi Kursus:

Ini adalah kursus pensijilan pengamalan asas LAB Profile. Terdapat 14 MetaProgram yang digunakann dalam LAB Profile. Sebagai syarat kelayakan pensijilan, peserta dikendaki mempamirkan kemahiran dengan mengenal pasti sekurang-kurangnya dua ciri-ciri meta-program tersebut.

Peserta hendaklah tahu melakukan profailing dengan menggunakan kertas semak LAB Profile, bertanyakan soalan, mengamati kalibrasi yang berlaku, mengetahui bahasa mempengaruhi, melakukan sekurang-kurangnya dua kajian kes, memahami kombinasi corak, menyediakan iklan produk menggunakan meta program LAB Profile, dan lain-lain.

 

Kandungan Kursus:

  • Apa itu LAB Profile dan pembangunannya-.
  • Ciri-ciri motivasi LAB Profile, soalan dan bahasa mempegaruhi.
  • Ciri-ciri kerja LAB Profile, soalan dan bahasa mempegaruhi.
  • Corak-corak kombinasi diri-ciri serta kesan kepada kelakuan
  • Mengenal pasti corak dalam bahasa pertuturan kebiasaan.
  • Aplikasi LAB Profile dalam profailing, kaunselinng, perubahfan organisasi, pemasaran dan jualan, pemilihan pekerja dan lain-lain.
  • Kajian kes, menresolusi ciri-ciri bertentangan, mengendali konflik, meramal kelakuan, dan komunikasi mempengaruhi Dll

Siapa  Patut Hadir:

Pemimpin, Pengarah, Pengurus, ‘Copy-writer’ iklan, Eksekutif, Usahawan, Pensyarah, Guru, Ahli Politik, dan lain-lain.

Semua orang yang terlibat dalam komunikasi dan inginkan tahap keberkesanan komunikasinya meningkat ketara dan luarbiasa. Fasilitator / Trainer:

Master Trainer / Consultant Hj Md. Taib Mat